Povedali o nás

Prysmian Kablo s.r.o.
Naša spoločnosť týmto potvrdzuje, že firma K.P.A.,a.s., Orenburská 58/11295, 82106 Bratislava vykonávala pri zabezpečovaní nášho výrobného programu prípravu i realizáciu stavebných prác pre montáž strojno-technologických liniek. Jedná sa o nasledovné výrobné linky: - Poutier 2200 - Izolačná linka Nokia SP 20 - Plášťová linka SP 71 - Lanovací stroj Kraft 54 - Ťahací stroj Niehoff M 355 - Plášťová linka Anduard 150 - Plášťová linka Rossendahl 150 - Skúšobňa VN - Rekonštrukcia chemického a fyzikálneho laboratória - Prevíjade zariadenie Ku-ka-ma Bratislava, 21. novembra 2008

Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera
S prihliadnutím na doterajšie výsledky spolupráce pre rekonštrukcii oddelení v rokoch 1999 až 2002:
- Neurochirurgická kl. - "6A operačný trakt"
- Chirurgická kl. - "7 A operačný trakt"
- Chirurgická kl. - "7B lôžková časť"
- Rekonštrukcia vodoliečby I. etapa
vyslovujeme týmto maximálnu spokojnosť a poďakovanie za spoluprácu pri realizácii vyššie uvedených prác spoločnosti: K.P.A. Bratislava, 10. júna 2002

Podakovanie - Dunajská Lužná

Košariská
Petrovi Poláčkovi s vďakou za pomoc a dôveru
Košariská, december 2002

Volkswagen Bratislava, spol. s.r.o.
Na základe našej vzájomnej odbornej spolupráce pri zabezpečovaní schvaľovacích podkladov, stavebnej pripravenosti a projektovo-inžinierskych služieb pre výrobu automobilov značky VOLKSWAGEN vyjadrujeme Vašej spoločnosti K.P.A. vďaku za Vaše ústretové konanie, za bezchybné rešpektovanie všetkých našich technických požiadaviek, za dodržiavanie dohodnutých termínov a za vysokú kvalitu Vašich odborných služieb.
Naša spoločnosť aj vďaka Vám dosahuje významné úspechy na svetovom automobilovom trhu. Bratislava, 18. augusta 1997

KABLO Bratislava, spol. s.r.o.
S prihliadnutím na doterajšie výsledky spolupráce pri obnove výrobných priestorov v rokoch 1993 - 1995 pri
- technickom riešení a príprave stavieb
- realizácii priemyselných stavieb
- rekonštrukciách stávajúcich objektov
- realizácii obruso-vzdorných podláh KARSIKON
vyslovujeme týmto maximálnu spokojnosť a poďakovanie za spoluprácu pri realizácii vyššie uvedených prác, spoločnosti K.P.A. spol. s r. o. Bratislava, 15. mája 1996

Kontakt

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa:
K.P.A., stavebná a obchodná spoločnosť a.s.
Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava
IČO: 31427006
DIČ: SK2020362641

Tel.: +421 2 455 252 25
Fax: +421 2 455 252 26

GPS:

lat.: 48.1297915
lon.: 17.2187307