Portfólio

Vnútro areálové komunikácie ČOV - Vrakuňa, Bratisl Vnútro areálové komunikácie ČOV - Vrakuňa, Bratisl
Skladové plochy Kablo Bratislava Skladové plochy Kablo Bratislava
Parkovacie plochy Volkswagen Bratislava Parkovacie plochy Volkswagen Bratislava
Obslužné komunikácie Volkswagen Bratislava Obslužné komunikácie Volkswagen Bratislava
Vnútro areálové komunikácie Siemens Kablo Vnútro areálové komunikácie Siemens Kablo

Kontakt

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa:
K.P.A., stavebná a obchodná spoločnosť a.s.
Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava
IČO: 31427006
DIČ: SK2020362641

Tel.: +421 2 455 252 25
Fax: +421 2 455 252 26

GPS:

lat.: 48.1297915
lon.: 17.2187307