Profil stavebnej a obchodnej spoločnosti KPA

K.P.A. a.s., stavebná a obchodná spoločnosť bola založená v roku 1992.

Už od svojho vzniku sa zameriavame na nasledujúce činnosti:

 • realizácia bytových a občianskych stavieb
 • realizácia zdravotníckych zariadení
 • realizácia inžinierskych a priemyselných stavieb
 • poskytovanie služieb v oblasti inžinierskej činnosti a v stavebníctve
 • nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti a zahranično-obchodnej činnosti

Za posledné roky je štruktúra spoločnosti K.P.A. a.s. stabilizovaná a na domácom trhu sa prezentuje ako stredne veľká stavebná firma, zameraná predovšetkým na kvalitu práce a schopnosť v krátkych termínoch realizovať požiadavky klientov.

V súčasnej dobe je v stavebnej spoločnosti K.P.A. a.s. zamestnaných približne 45 pracovníkov. Spoločnosť dlhodobo spolupracuje so širokou škálou osvedčených subdodávateľov, v spolupráci s ktorými je schopná v reálnych termínoch zrealizovať i práce väčšieho rozsahu. Z dlhodobého hľadiska je snahou spoločnosti vychádzať maximálne v ústrety klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky i pre vzájomne výhodnú spoluprácu v budúcnosti.

Spokojní klienti, dobré meno spoločnosti, ako aj vzrastajúca prosperita sú dôkazom, že cesta, ktorú sme si spoločne vytýčili je správna.

Svojou štruktúrou kmeňových zamestnancov sme schopní realizovať vlastnými kapacitami tieto práce:

 • murárske práce
 • tesárske práce a šalovacie práce
 • maliarske a natieračské práce
 • obkladačské a dlaždičné práce
 • podlahárske práce
 • sadrokartónové konštrukcie (priečky, obklady, podhľady)
 • zateplenie fasád a podkroví
 • lešenárske práce
 • železiarske práce
 • realizácia vysoko odolných brusných podláh KARSIKON (pre extrémne namáhania)
 • strešné systémy (šikmé, rovné strechy)

Pre všetky uvedené práce vlastníme komplexnú mechanizáciu, vlastnú dopravu a mechanizmy.

Vzdelávanie a zaškolovanie zamestnacov do nových tehnológií, ako aj pravidelné overovanie ich spôsobilosti prebieha nepretržite a je súčasťou dlhodobého procesu, ktorý sme v spoločnosti K.P.A naštartovali už pri jej založení.

Kontakt

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa:
K.P.A., stavebná a obchodná spoločnosť a.s.
Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava
IČO: 31427006
DIČ: SK2020362641

Tel.: +421 2 455 252 25
Fax: +421 2 455 252 26

GPS:

lat.: 48.1297915
lon.: 17.2187307